Geboren in 1961 in Utrecht, nu wonend in Amsterdam.

 

Gevormd door zeeverkenners, school en studie In Utrecht.

 

Begonnen in de ICT bij Cap Gemini waar ik me in 10 jaar werken steeds meer ben gaan richten op menselijk gedrag als cruciale succesfactor voor het slagen van veranderingen en vergroten van prestaties van mensen, teams en organisaties.

 

In de volgende 10 jaar bij het adviesbureau Pentascope heb ik veel ervaring opgedaan met het werkend krijgen van veranderingen, zowel bij klanten als in de eigen organisatie.

 

Vanaf 2008 ben ik zelfstandig verder gegaan onder de naam Advies in UItvoering en sinds 2015 in de vorm van een VOF onder de naam Leven en Werken in UItvoering.

 

Met mijn kennis, levens- en werkervaring is het mijn ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de mensen en organisaties waar ik mee werk. Van jongs af aan ben ik gedreven door nieuwsgierigheid en het zien van mogelijkheden om dingen te verbeteren en vernieuwen, makkelijker en leuker te maken. In al mijn opdrachten en rollen coach ik mensen, teams  en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Door ervaring en opleiding heb ik goed zicht op de bewuste en onbewuste processen die mensen, teams en organisaties bezig houden. Door daar inzicht in te helpen bieden wordt het handelingsrepertoire vergroot en effectief gedrag versterkt. Daarbij ga ik er van uit dat een prestatie wordt bepaald door de potentie minus de belemmeringen.

Door bewust te werken aan het vrijmaken van de potentie en het wegnemen van de belemmeringen worden de prestaties vergroot. 

 

Vertrekpunt voor mijn interventie kan zijn een organisatiethema waarbij menselijke gedrag een sterk bepalende factor is. Denk aan vastgelopen samenwerking, verandermoeheid of onderpresteren van organisaties en teams. Op individueel niveau gaat het veelal over mensen die optimaal willen functioneren of zelf de regie weer willen nemen in situaties waarin ze zijn vastgelopen. 

 

Door mijn werk- en levenservaring, word ik op alle niveaus in organisaties als een goede gesprekspartner ervaren. Ik kom snel tot de kern van waar het vastzit en beschik over een arsenaal aan interventies om beweging op gang te brengen. Ik help graag mee om grote dromen te vertalen naar praktische doelen en activiteiten. Uiteindelijk gaat het erom te durven beginnen met de eerste stappen, ervaring op te doen en altijd de droom en de doelen voor ogen te houden.

 

Ik werk vanuit rollen als interim- of programma manager, adviseur en (Wingwave) coach.

 

Voor een uitgebreid CV kun je me mailen of bellen.